Hurda Alüminyum

AnasayfaHurda Alüminyum

Alüminyum üretiminde en önemli hammadde kullanılmış alüminyumdur. Kullanılmış alüminyum tekrar tekrar alüminyum üretiminde kullanılabilir. Alüminyum malzemeler %100 geri kazanılabilir. Kullanılmış alüminyum geri kazanılarak sadece katı madde miktarı azaltılmaz aynı zamanda boksit madeni doğal kaynağı ve enerji korunmuş olur.
Bir kilogram alüminyum kutu geri kazanıldığında;
8 kg boksit madeni
4 kg kimyasal madde
14 kWh elektrik enerjisi kullanımı korunmuş olur.
Boksit madeninden yeni bir alüminyum kutu yapmak için gerekli enerji 20 birim ise kullanılmış alüminyum kutu yapmak için gerekli enerji 1 birimdir.Yani kullanılmış alüminyumdan alüminyum üretimi, hammaddeden alüminyum üretimine göre %95 daha az enerji gerektirir. Böylece önemli oranda enerji kaynağı korunmuş olur (Şekil 3).
Kullanılmış alüminyum geri kazanılıp üretime sokulduğunda %99 oranında baca gazı kirletici emisyonu azalır.
Kullanılmış alüminyum geri kazanılması demek, daha az enerji ve hammadde tüketimi demektir. Kullanılmış alüminyumdan alüminyum üretilerek sera gazı emisyonu %95 ve atık su kirlenmesi %97 oranında azaltılabilir.

1997 yılında Ahmet Göze tarafından GÖZE TİCARET olarak hurda ve geri dönüşüm sektörüne adım atmıştır.2008 yılında kendini yenileyerek Göze Hurdacılık Atık Toplama ve Geri Dönüşüm San.Tic.Ltd.Şti olarak aile şirketi kurulmuştur.

İletişim
Copyright © GÖZE Ltd Şti 2019